Šv. Varvaros koplyčia

Subačiaus g. 124, Vilnius.

Vilniaus miesto literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus pastato Šv. Varvaros koplyčios tvarkomieji paveldosaugos darbai.

Kryžiaus auksavimas, stogo konstrukcijų ir stogo dangos restauravimo bei atkūrimo, fasadų, baliustrados, nuogrindos, kapavietės su paminklu restauravimo darbai.